Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Håndtering af Vand

Klimaændringer forårsager i stigende grad varmere somre og langvarig tørke. Større nedbørsmængder falder på kortere tid, og voldsomme regnskyl medfører i stigende grad gener som oversvømmelser og skader på haver og bygninger.

Det er det tid til vandhåndtering!

ACO House & Garden hjælper dig med funktionelle, bæredygtige og æstetiske løsninger til vandhåndtering i haven! Med vores forebyggende klimaløsninger kan du opsamle, tilbageholde og dræne regnvand.